Online co-creation: comparative pilot study on Poland, Ukraine and Spain
Co-creación en línea: estudio piloto comparativo sobre Polonia, Ucrania y España

Jolanta Słoniec. Lublin (Polonia)

Anna Kaczorowska. Lodz (Polonia)

Sabina Motyka. Cracow (Polonia)